Snittpris inpris

I samband med inköpskalkyl och automatik vid in- leverans, finns möjlighet att via kod för snittpris i artikeln, få snittpris beräknad med avseende på inpris. Beräkning av kalkylpris sker då via inköpskalkylen vid inleverans.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)