norsesund.nu

Denna sida är ett förslag till en samlad Internetsida för Norsesund - med omnejd. Tanken har funnits under flera år, men tagit fastare form under 2000, då några personer gick ihop och registrerade domänen norsesund.nu.

Förslaget går i stora drag ut på att domänen används för Norsesundsrelaterade företeelser: föreningar, företagare, enskilda personer och projekt.

Om t.ex ett dagis är intresserat kan de skapa en hemsida med information om sig själva och sin verksamhet, och sedan få en länk till det ställe där sidan ligger. Det blir då väldigt enkelt att ge information till folk om var hemsidan kan nås:

"Gå bara till norsesund.nu, och klicka sedan på dagis".

Vid behov kan man även tänka sig att någon av personerna bakom projektet kan förmedla hjälp med utförande och härbärgering av en sådan sida.

Själva norsesund.nu blir alltså en samlande faktor; man skall kunna hitta "allt" om Norsesund och dess omgivningar genom att utgå från denna sida.

Se denna sida för ett förslag (skiss, utkast) på hur det kan se ut. Obs att detta är ett förslag,och att innehållet i nästa version givetvis skall spegla alla intressenters behov och önskemål.


010124
Ett möte - till vilket alla hushåll i trakten kallats - hölls 2001-01-24 på Stationshuset, och då beslutades att bilda en arbetsgrupp som tar fram ett konkret förslag till sidans/portalens utformning, så att företag, föreningar och andra intresserade kan se hur det blir, och få veta vad det kostar etc.


010430
Ett förslag finns nu (Valborg 2001) för den samlande sidan norsesund.nu. Se här. Intresserade personer, föreningar och företag kan nu maila in sina länkar och få dessa utlagda på sidan enligt de villkor som fn. gäller.

Hej!
Nu när våren äntligen har anlänt till Norsesund har vi fått klart det utkast till web-sidan norsesund.nu som utlovades i vintras, i samband med mötet på stationen.

Där bildades en arbetsgrupp, som fick i uppgift att göra ett förslag till sidan, så att man kunde se ungefär hur det skulle se ut och vad det skulle kosta.

Då intresset inte var så stort som väntat lägger vi in en lägre växel, och det förslag som erbjuds innebär i princip en gratis vistelse på sidan norsesund.nu, fram tills dess att domänen går ut om något år. (senast) måste vi ta slutgiltig ställning till projektets vara eller inte vara, efterssom det kostar pengar att förnya domänen.
I mellantiden går ELEKTRONDATA AB in och sponsrar verksamheten genom att upplåta sin server till trafiken.

I första hand handlar det om att lägga upp länkar till andra sidor så att dessa enkelt kan nås från det samlande namnet norsesund.nu. Det innebär att Du, Ditt företag eller Din förening helst redan skall ha en hemsida på nätet. Allt Du behöver göra då, är att maila - se rutan nedan - in dess adress till oss på redaktionen. Ange vilken kategori (Konst & Kultur, Företag, Föreningar, Personer) Du vill ligga under - eller föreslå en ny - så kommer vi att lägga in materialet utan kostnad. (Vi reserverar oss för olagligt eller stötande material, vilket inte kommer att publiceras.)

Om Du inte har en sida nu, men ändå vill vara med kan detta säkert ordnas. Kontakta då redaktionen och berätta om Dina önskemål.


010530
Nu har den nya sidan legat ute ett tag och vi har fått in lite länkar. Mer behövs dock för att det skall bli lite drag i det hela. Du som ser detta, har Du en sida Du vill ha en länk till, en sida som har med Norsesund att göra, så hör av Dig!


030306 (4130)
Efter c:a 2 år i drift har domänen nu förnyats för 3 år. Det ligger 13 externa, lokalt förankrade länkar på sidan, som till dags dato haft 4130 besök.
Har Du synpunkter på detta material eller projektet är Du välkommen att maila in detta.

Maila Ditt material till oss genom att klicka här