norsesund.nu
 
 
OBS! Denna sida innehåller pop-ups. Om Din browser har stängt av pop-ups bör Du sätta på dessa för största möjliga utbyte.
SPONSRAT AV ELEKTRONDATA AB
LÄNKAR
Projektet norsesund.nu
Sponsorer
Konst & Kultur Bluestolfan
Håkan Wester - skulpturer
Christina Frendin Wester-
måleri

Sten Rönbeck - gitarr
Sten Rönbecks aktuella spelningar
Tollereds Biograf
Leif Robertsson - konstnär
Gravrost - medeltidsmusik
Helena Ekenger - mask & kostymdesigner, konstnär
Boris Burchard - Konstnär och inramning
NORSESUNDSGRUPPEN Konstnärer
Kafe Krax Visor,verser,vals och annan poesi Kontakta här
Gamla kulturgruppen Tidigare evenemang


Företag

Stationen cafe och kök Stationen
MP Electromagnetic Consulting
Språkgranskning
Nääs Fabriker
Tollereds Hotel
Quizzmästarna
Noble Hill Tapetserarverkstad
Idrott
LördagsBoule Varje l&oumlrdag under säsong, då det är tjänlig väderlek spelas Boule på grusplanen framf&oumlr Stationen kl. 15.00. Välkommen!
Hemsjö IF
Föreningar
Förskolan Giraffen

Förskolan Giraffen
VA-samfällighetsföreningen NOVA
Westmans byalag
Sundets Vägsamfällighet
Kommun & skola mm.
Lerums kommun
Alingsås kommun
Ingaredsskolan
Personer
Ledig plats Person 1
Ledig plats Person 2
Företag med distansarbete
i Norsesund

Proficiens AB
Elektrondata AB
Ledig plats distansföretag
Allmänna länkar

ORDBOK

VäDER

NYTT

ARKIV

FIBER TILL NORSESUND OCH VÄSSENBO!

Som väl knappast undgått någon i byn, drivs nu ett fiberprojekt av Alingsås Energi för vårt område.

Projektet har nu tillräckligt med avtal, och projektering skall börja under sensommaren/hösten 2017.

Kom ihåg att fibern ökar värdet på fastigheten, samt att dagens ADSL stegvis monteras ner av Telia. Dessutom kommer morgondagens internet att ställa mycket högre krav på hastighet än vad ADSL kan prestera. I framtiden kommer dessutom sannolikt priset för en fiberanslutning att vara avsevärt högre än idag...

 

KONSTVANDRING I NORSESUND

Årets vandring sker 9-10 och 16-17 september kl. 12-17.

Titta på denna länk för mer information! Se

Upprop om Bredband i Norsesund/Lerum och Norsesund/Alingsås.

Information upplagd i FB gruppen .Norsesundsbor. . men om ni missat det . och ursäkta om ni får informationen från flera håll.

Sprid gärna det här vidare!

Om bredband genom fiber!

Telia håller på att stänga ner vårt bredband genom ADSL-nätet. Så sker just nu i bla Gråbo. Inom kanske en snar framtid är det vår tur. Dags att agera!

Jag har tittat lite på förutsättningarna för bredband i Norsesund, inkl. Gallvik.

Någon mer som vill vara med och driva utvecklingen?

Välkommen att kontakta mig på ove.jobring@proficiens.se

Vänliga hälsningar / Best regards

Ove Jobring

NORSESUNDSGRUPPEN + KULTURGRUPPEN
=
NORSESUNDSGRUPPEN KONST & KULTUR

Titta på denna länk för mer information!

EXPLOATERINGSPLAN FÖR NORSESUND

Planer finns på att bebygga området från järnvägen och en bit in i markerna mot Gallvik med upp till 500 villor, radhus och lägenheter. Projektområdet vilket även omfattar förtätning av befintlig bebyggelse motsvarar mer än 30 fotbollsplaner av full storlek.
Projektet innebär bebyggelse både på bergen och i de sanka områdena. Närmare 2 km ny väg behöver byggas i området.
Här är en länk till prospektet: Exploateringsplan Norsesund
Observera att husen på bilderna endast är exempel på hustyper!

Under april månad har Lerums kommun tittat på saken, och kommit fram till

"Förvaltningen kommer inte att göra en fördjupad översiktsplan (FÖU) innan en framtida markanvändning har beslutats i en översiktsplan vilket innebär att en utbyggnad av Norsesund kan ske först på lång sikt." (Enligt ungefärligt besked vid möte med kommunrepresentanter i karosseriet 20150915 kan detta ta upp till 10 år.)

Vad lång sikt betyder vet man inte, men de lövträd som skall planteras i "byn" efter kalhuggningen av skogen där kommer nog att kunna växa sig ganska höga... (För övrigt menar ju kommunen redan nu - se dokument nedan - att just denna yta inte lämpar sig för bebyggelse alls.)
Länkar till dessa dokument:
Planbesked Norsesund
Tjänsteskrivelse

Om Du vill ha mer info, eller meddela synpunkter på projektet kan Du maila till Mikael Jedenberg - VD på Pikenborg här - SKICKA MAIL

Meddelande från markägaren om ett informationsmöte efter sommaren:
Hittar Du här

På ett välbesökt informationsmöte i karosseriet 2015-09-20 informerade Pikenborg om sina planer, genom att bl.a. dra paralleller till sitt pågående projekt i Floda centrum. Här har man arbetat med Gung-ho liknande principer (Ung. "Arbeta tillsammans") och engagerat boende och affärsidkare i olika dialoger, seminarier och visningar.
Planen är nu att starta ett liknande dialog-projekt här i Norsesund under hösten, där boende och andra intressenter kan deltaga.
Flera av de boende upplevde irritation över det nyskapade kalhygget i position "Byn", och man tyckte det var ett mindre bra sätt att inleda en dialog. Vidare menade man att de skogsarbeten som nu sker får till följd att riset blir liggande kvar på stigarna, vilka då blir oframkomliga. Påpekanden till ansvarig personal på plats har dock inte gett något resultat. Pikenborg lovade att röja de viktigaste stigarna med hjälp av de boendes instruktioner om dessas sträckning.

NORSESUNDSGRUPPEN

Välkommen till Norsesundsgruppens hemsida.
Här kan du läsa om våra konstvandringar och andra evenemang.
Här kommer det också att finnas korta presentationer av gruppens medlemmar och länkar till personliga hemsidor och bloggar.

Här är länken till Norsesundsgruppens sida.


Se mer på denna länk
_______________________________
Se och hör Tant Blå med Anna Stålsjö på Stationen 2009-02-22 HäR
_______________________________
~

FöRSKOLAN GIRAFFENNy länk på norsesund.nu: Förskolan Giraffen.
Kolla in på denna länk eller från länkarkivet till vänster under Föreningar.

INRAMNINGAR


En ny länk på norsesund.nu presenteras härmed:

Atelje Burchard

Inramningar av: Tavlor, Foton, Handarbeten, Litografier
Lådinramningar för Oljemålningar m.m.
Guld, silver, trä aluminium, compositlist, passerpartoue, lådinramningar m.m. Vid beställning över 700:- kan vi göra hem/kundbesök med ramprover på plats, (Gäller Alingsås med omnejd).

Till Atelje Burchard

Noble Hill Tapetserarverkstad

Ann-Christin Ek Noble har öppnat Tapetserarverkstad i Kabom-huset Alingsås.
"Det finns tre ställen där jag verkligen trivs . Möbelsecond-hand, Tygaffären och Brädgården. Det beror på de visioner jag får där, vad jag kan ta till vara, förändra eller skapa."
säger Ann-Christin, och hälsar nya och gamla kunder välkommna till Västra Ringgatan 8 i Alingsås.
Titta på denna länk för mer info:
Noble Hill Tapetserarverkstad
eller via länkarkivet till vänster, under rubriken Företag.

HÅKAN WESTER HAR NY WEBSIDA


Kolla in på denna länk eller från länkarkivet till vänster.

VÄGSAMFÄLLIGHETEN SUNDET


norsesund.nu kan presentera ännu en länk till en av traktens föreningar, Vägsamfälligheten Sundet. Deras stadgar finns på sidan, såväl som styrelse och kontaktvägar. Titta på denna länk: VSF Sundet eller via länkarkivet till vänster, under rubriken Föreningar.

QUIZZMÄSTARNA NU PÅ NORSESUND.NU!


Nu har vi glädjen att presentera Quizzmästarna på norsesund.nu på denna länk, samt i länkkolumnen till vänster under rubriken Företag.

Lars och Anders har ju glatt oss med sina frågesportskvällar på Stationen under en längre tid, och då man haft stora framgångar har man nu startat ett företag som sysslar med saken: Quizzmästarna.
Hela redaktionen önskar LYCKA TILL!!


Helena Ekenger

Helena Ekengers hemsida är det senaste tillskottet på norsesund.nu. Hon sysslar bl.a. med mask- och kostymdesign. Helena är medlem i Norsesundsgruppen.
Till Helenas sida

WESTMANS BYALAG


Nu ligger Westmans Byalags nya hemsida med som länk under rubriken Föreningar på norsesund.nu. Du kan hoppa dit direkt via denna länk: Westmans byalag

GRAVROST
Kalasorkestern
från förr

Gravrost spelar och sjunger musik de flesta glömt på språk som nästan ingen längre förstår. Låtarna spänner över ett millennium, från 800-talet till 1800-talet, med tyngdpunkt på medeltidsmusik. Låtarna sjungs på originalspråk och framförs i egna arrangemang med betoning på fart och gamman snarare än finstämdhet. En tredjedel av bandet bor i Norsesund.
Till Gravrost hemsida

LEIF ROBERTSSON KONSTNÄR


Leif Robertsson är bildkonstnär och bor sedan en tid stadigvarande i Norsesund (Vässenbo). Han är verksam inom flera fält, som skulptur, målning, multimedia och webdesign. På sin websida www.leifrobertsson.se visar Leif delar av sin produktion.

NYHETER På NYHETSPORTALEN!
Till www.nyhetsportalen.se

Vi har här en förträfflig länk, vilken vi erbjuder alla besökare: www.nyhetsportalen.se. Denna sida är en portal över de viktigaste nyhetsmedierna i Sverige, och visar kontinuerligt dessas senaste nyheter. Du kan ställa in Din profil: Nöje, ekonomi, etc, och välja ur en stor palett av nyhetskällor.

Du kan även skapa nyhetsrutor till Din websida, se nedan, och genom statistikavdelningen kan man se antalet omnämnanden av ett viss fenomen eller viss person över tid. Se spalten till höger för exempel. Klicka på länken ovan, eller ta ett hopp från vår ikon tidningspojken här intill!

STEN RöNBECK PRESENTERAR SIG!


Ytterligare en ny länk på Norsesundssidan, där Sten Rönbeck Jazzgitarrist från Norsesund presenterar sig och sina projekt (band) på en snygg och kreativ websida.

Kategoriserade nyheter
från Nyhetsportalen