Villkor för Norsesund.nu

1. Projektet norsesund.nu syftar till att skapa en samlande Internetsida ("Portal") för Norsesund. Materialet på sidan samt dess länkar skall på ett eller annat sätt vara relaterat till Norsesund med omgivningar.

2. Arbetsgruppen förbehåller sig rätten att välja bort material som uppenbart är stötande eller som kan vara olagligt.

3. Projektet härbärgeras helt gratis och reklamfritt i en sponsrad server, och inga som helst garantier för drift eller tillgänglighet lämnas.

4. Elektrondata AB tar inget som helst ansvar för materialet på respektive sida, och friskiver sig helt och hållet för eventuella felaktigheter i detta, eller eventuell skada, direkt eller indirekt, på sak eller person, (eller affärsmässig dylik,) som kan uppstå i samband med nyttjande av denna sajt.

5. Det är f.n. helt gratis att utnyttja tjänsten.