Elektrondatas hemsida

 

 

Välkommen till Elektrondata AB!

Här kan ni läsa om oss och våra produkter.
Främst sysslar vi med adWin/adMix som är en komplett svensk administrativ programvara - ett ekonomisysten, med client/server-teknik. Serverprogramvaran adMix körs i Linux. Klienten adWin (för Windows) kan laddas hem och provköras via internet direkt!

Elektrondata är baserat i Göteborg, och har funnits på marknaden sedan 1974. Vi arbetar med allt som har med administrativa programvaror och rutiner att göra, exempelvis dokumenthantering med eller utan streckoder, dokumentarkiv, kopplingar mellan system, webhandel med mera.

Elektrondata trollar med IT


Hemsida Denna sida senast ändrad 2009-04-22
Copyright © 1998-2009 Elektrondata AB