Förra året

Avser i statistiken föregående år. Rent tekniskt saldot det värde som låg i fältet "Detta år" vid årsrullningen. Jmf.: period.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)