Startinslag skrivs ut som första sida på rapporten

Terminalbilden med alla inlagda värden kan om så önskas skrivas som första sidarapporten.

Om terminalbild alltid skrivs ut (på grund av att denna funktion aktiverats via operatörsinforma- tion) så kan undantag anges här genom att ange detta med ett "n".

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)