Hyllnummer

Artikelns placering med avseende på hylla, fack etc.

Se även: Lagerlokal och lagerbeteckning.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)