Lagerbeteckning

Beteckning för den förvaringsplats där artikeln finns.

Se även: Lagerlokal och hyllnymmer.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)