Anteckning

Anteckningsfältet kan användas för fri text. Fältet visas i vissa frågeprogram, och kan då påverkas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)