Env df-second-warning

"DF-SECOND-WARNING" anger hur mycket tillgängligt innan en tydligare varning visas för operatören.

För bakgrundsrutiner gäller att denna gräns inte ska underskridas.

Grundvärde: 10000 block. Se även: Understrykning/bindestreck.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)