Env double-strike

DOUBLE-STRIKE=0 anges om adMix rapporter inte ska skriva rubriker och vissa andra rader två gånger. Om denna variabel sätt till "2" så skickas istäl- let ESC och "BS" vid radstart och ESC och "BE" vid radslut. Detta byts mot aktuell skrivarkod för utskrift med kraftig (bold) stil. Se även: Understrykning/bindestreck.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)