Env more

"MORE" innehåller namnet på det program som startas när viss typ av dokumentation ska visas.

Om namn saknas används "less" om detta finns tillgängligt. I annat fall "more".

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)