Env mailer

"MAILER" innehåller namn på det program som startas när elektronisk post ska läsas.

Om namn saknas så används "mail".

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)