Env mail

"MAIL" innehåller namnet på den katalog där elektronisk post samlas.

Denna används i adMix för att avgöra om post har kommit. Denna kontroll sker en gång per sekund.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)