Ange terminaltyp

Ändring av terminaltyp. Efter att ny terminaltyp har bestämts, kommer denna fortsättningsvis att användas. Dock gäller f.n den nya typen inte vid start av andra rutiner från adMix.

Detta rutin gör det möjligt att på ett enkelt sätt få fram den terminaltyp som bäst passar den faktiska terminalen och eget tycke och smak.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)