Snabbval utan ingångsvärde

Detta motsvarar snabbval med ett undantag: Det ingångsvärde som snabbval normalt tar med sig finns inte med i detta fall.

Ingångsvärde är innehåll i det fält som markören befinner sig i.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)