Skapa direktval

Denna funktion ger möjlighet att skapa direktval.

a. Återhopp till meny sker först. b. Efter val av rutin skapas kopplingen mellan den ursprungliga rutinen till den senare. Denna koppling utnyttjas sedan vid direktval. Om det är så att kopplingen redan finns, så ges möjlighet att ta bort denna.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)