Kompetent

För systemadministratör och operatörer som är mycket kunniga vad gäller driften av systemet.

På denna nivå visas endast information om sällan använda och känsliga rutiner eller inslagsfält.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)