Installation

Installation: 1. De handgrepp som behövs för att sätta igång adMix i en dator. Efter, eller i samband med installation, påbörjas utbildning.

2. Den variant av adMix som har installerats. adMix är modul- och funktionsuppbyggt. Olika delar kan finnas med eller vara uteslutna.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)