Administrativt uppdrag

Uppdrag som märkts med koden "a" för administrativt. Dessa uppdrag faktureras ej, utan fungerar endast som en koppling till lönen, då viss löneart kan knytas till uppdraget.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)