Uppdrag

Ett uppdrag innebär en faktureringsbar enhet med definierade regler för debiteringstyp, priser, mm. Varje uppdrag är knutet till en kund, och en kund kan ha flera uppdrag. Under uppdraget kan man ange arbetsarter.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)