Externa uppdrag

Uppdrag som märkts med koden "e" för externt. Dessa uppdrag faktureras normalt, och kommer alltid ut på fakturaunderlaget.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)