Slaskunderlittera

Slaskunderlittera används när man inte vill använda underlittera. Genom att ange nummer för slaskunderlittera i företagspost, och lägga upp detta i underlitteraregistret, behöver man inte ange underlittera vid registrering av tid eller utlägg.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)