Art

Begreppet underlittera (i tur synonymt med arbetsart, och ibland projekt - dock EJ de projekt som avses i bokföringen eller projektredovisningen) innebär oftast TYPEN av arbete som utförts. T.ex Ritarbete, skrivarbete, reparation, etc. Ett underlittera hänförs alltid till ett uppdrag.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)