Företagspost

Denna finns normalt per modul. Det är en speciell registerpost som innehåller styrkoder och centrala uppgifter för hela modulen.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)