Fast underlittera

De fasta underlittera, eller arbetsarterna ligger tillgängliga för alla uppdrag, och aktiveras för uppdraget när tid eller utlägg registreras på ny kombination av uppdrag - underlittera. Saldering sker även på det fasta generella underlitterat, där man då kan se allt arbete för arten.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)