Portnamn

Med portnamn avses det namn som en viss kontakt, avsedd för anslutning av en asynkron terminal, har i UNIX.

Exempel på portnamn är: /dev/tty01 /dev/tty1a. I vissa sammanhang används namnet utan inledande "/dev/".

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)