Terminalbeskrivning

adMix utnyttjar en terminalbeskrivning för att beskriva terminalen så bra som möjligt. I denna beskrivning finns informationen om vilka möjlig- het som finns.

Denna terminalbeskrivning utnyttjar "termcap" för grundbeskrivning.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)