Emulator

En emulator är ett program som efterliknar något annat.

Exempel på emulatorprogram är DOS-program som gör att persondatorn fungerar som terminal.

På detta sätt finns möjlighet att persondatorn kan fungera som t.ex en VT100 terminal.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)