Summeringsrad

Summeringsrader är de rader som skrivs ut på grund av att värden i en brytkolumn har ändrats.

Raden som skrivs innehåller de summeringar som har angivits i rapportgeneratorn för rapporten.

I stället för en rapport med alla kunder, får man t.ex endast en rad per distrikt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)