Ange kolumnsummering

Ange med ett "j" de fält som ska summeras och redovisas med deltotaler i samband med brytning av rapporten.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)