Välj ordningföljd för de utskriftskolumner som önskas.

På denna sida anges vilka fält som ska skrivas på rapporten.

Siffrorna som läggs in efter respektive fält blir både fältens ordningsföljd från vänster till höger på rapporten och rapportens sortering. Rapportgeneratorn sorterar rapporter enligt de första 96 tecknen på varje rad.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)