Grunduppgifter

Med grunduppgifter avses normalt de fält som är de primära i ett register.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)