Transaktionsfil

Med transaktionsfil avses ett register i datorn, på tape eller diskett, som innehåller transaktioner till ett program eller en programmodul. Kopplingar mellan olika program hanteras ofta via sådana filer.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)