Intervall

Med intervall avses fr.o.m t.o.m ett visst begrepp.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)