Komplettorder

Med komplettorder avses en order som inte kan levereras delvis. Den måste vara komplett i samband med utleverans.

Utleverans av en sådan order förutsättes dock ske via automatisk rutin där en matchning mot disponibelt lager sker.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)