Standardtextmall slutet

En textmall med detta namn som registrerats i offertmodulen, kommer automatiskt att läggas i slutet av en offert efter lång text som har lagts in som nummer 9999 i samband med registrering.

Inläggning av denna standardmall sker först i samband med utskrift av offert. Se även: Standardtextmall början.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)