Standardtextmall början

En textmall med detta namn som registrerats i offertmodulen, kommer automatiskt att läggas i början av en offert innan lång text som har lagts in som nummer ett i samband med registrering.

Inläggning av denna standardmall sker först i samband med utskrift av offert. Se även: Standardtextmall slutet.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)