Standardtextmall

En textmall som skrivs ut på varje offert. F.n. finns två mallar av denna typ: - "Standardtextmall början" - "Standardtextmall slutet"

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)