Ackumulator 64

Ackumulator i adMix lön.

Nr.....: 64 Text...: Tillägg för timlöneuträkning elektriker. Närvaro: nej

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)