Ackumulator 63

Ackumulator i adMix lön.

Nr.....: 62 Text...: Grundlön för timlöneuträkning elek- triker. Närvaro: nej

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)