Ackumulator 32

Ackumulator i adMix lön.

Nr.....: 32 Text...: Semesterersättning vid upphörd anställ- ning: Närvaro: nej

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)