Ackumulator 30

Ackumulator i adMix lön.

Nr.....: 30 Text...: Semestertillägg (tillägg till månadslön). Närvaro: nej

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)