Ackumulator 23

Ackumulator i adMix lön.

Nr.....: 23 Text...: Preliminär skatt Närvaro: nej Logik..: Beräknar skatt utifrån aktuell skatte- tabell och kolumn.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)