Ackumulator 82

Ackumulator i adMix lön.

Nr.....: 82 Text...: Traktamenten korttid avseende förrättning under 1990: Närvaro: nej Logik..:

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)