Ackumulator 81

Ackumulator i adMix lön.

Nr.....: 81 Text...: Traktamenten endag avseende förrättning under 1990: Närvaro: nej Logik..:

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)