Leveranssätt

Med detta avses hur varan ska levereras. Normalt innebär detta med vilken transportör godset ska skickas.

Leveranssätt skrivs ut på alla dokument som skickas till kund.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)