Fönsterformulär

Dessa formulär har ett eller inget inslagsfält per rad i fönstret.

Varje inslagsfält kan vara numeriskt eller alfanumeriskt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)