Avskrivningsmetod kalkyl

Internt fält för avskrivningsmetod. Kan användas som ett alternativ.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)